Prisliste

Optagelse : 

For at blive optaget på Clairvoyanceuniversitetets uddannelse som Clairvoyant Rådgiver, foreligger der et krav om en optagelsessamtale. Denne samtale varer 1 1/2 time og koster 500 kr. Optages du, så udfyldes der en uddannelseskontrakt.

 

Efter optagelse venter der så 8 moduler til Clairvoyant Rådgiveruddannelsen og yderligere 4 moduler til Clairvoyant Børnerådgiveruddannelsen som er valgfrit om disse ønskes.

 

Det koster 5000 kr for første modul og 2500 kr for hvert efterfølgende modul. Betaling skal finde sted inden start på hvert modul. Man kan vælge at betale for hvert modul, eller betale samlet for alle moduler, der gives ej rabat ved samlet betaling.

 

I alt betaling for Clairvoyant Rådgiveruddannelsen vil det samlet være 23.000 kr og fortsættes der med specialemodulerne vil det samlet være 33.000 kr. 

 

Udover uddannelserne er det muligt at bestille en Clairvoyant Rådgivning og Børnerådgivning ved mig. Denne kan foregå personligt men også telefonisk. Det er desuden muligt at bestille til små grupper på en max seks stykker i en varighed af 25 minutter. En Clairvoyant Råd/Børnerådgivning varer 1 1/2 time.

Prisen for en Clairvoyant Råd/Børnerådgivning er 800 kr og telefonisk for en time er det 500 kr. For en gruppe er det 250 kr per person.

For en Clairvoyant Chakraafbalancering 800 kr.

 

Har du behov for at få din rådgivning på anden måde, kan vi sammen prøve på at finde en mulighed for dette.

 

Kærlig Hilsen Lisbeth Munk Ralsted

                       Kirkebakkevej 38

                       4180 Munkebjergby

                       Tlf : 31953677